Ontslag Smalbroek

Uw werkgever in Smalbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Smalbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Smalbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Smalbroek. Uw werkgever in Smalbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Smalbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Smalbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Smalbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Smalbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Smalbroek of met bevallingsverlof bent in Smalbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Smalbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Smalbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Smalbroek
 • Als u in Smalbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Smalbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Smalbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Smalbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Smalbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Smalbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Smalbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Smalbroek. Uitzonderingen in Smalbroek;
 • Als uw werkgever in Smalbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Smalbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Smalbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Smalbroek niet geschikt voor uw werk in Smalbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Smalbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Smalbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Smalbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Smalbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Smalbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Smalbroek u eveneens wel ontslaan.