Ontslag Smakt

Uw werkgever in Smakt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Smakt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Smakt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Smakt. Uw werkgever in Smakt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Smakt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Smakt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Smakt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Smakt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Smakt of met bevallingsverlof bent in Smakt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Smakt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Smakt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Smakt
 • Als u in Smakt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Smakt wilt opnemen;
 • Omdat u in Smakt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Smakt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Smakt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Smakt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Smakt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Smakt. Uitzonderingen in Smakt;
 • Als uw werkgever in Smakt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Smakt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Smakt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Smakt niet geschikt voor uw werk in Smakt of
 • u functioneert niet voldoende in Smakt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Smakt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Smakt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Smakt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Smakt verblijft, dan mag uw werkgever in Smakt u eveneens wel ontslaan.