Ontslag Sluiskil

Uw werkgever in Sluiskil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sluiskil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sluiskil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sluiskil. Uw werkgever in Sluiskil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sluiskil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sluiskil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sluiskil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sluiskil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sluiskil of met bevallingsverlof bent in Sluiskil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sluiskil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sluiskil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sluiskil
 • Als u in Sluiskil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sluiskil wilt opnemen;
 • Omdat u in Sluiskil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sluiskil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sluiskil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sluiskil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sluiskil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sluiskil. Uitzonderingen in Sluiskil;
 • Als uw werkgever in Sluiskil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sluiskil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sluiskil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sluiskil niet geschikt voor uw werk in Sluiskil of
 • u functioneert niet voldoende in Sluiskil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sluiskil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sluiskil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sluiskil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sluiskil verblijft, dan mag uw werkgever in Sluiskil u eveneens wel ontslaan.