Ontslag Sluis de piet

Uw werkgever in Sluis de piet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sluis de piet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sluis de piet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sluis de piet. Uw werkgever in Sluis de piet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sluis de piet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sluis de piet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sluis de piet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sluis de piet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sluis de piet of met bevallingsverlof bent in Sluis de piet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sluis de piet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sluis de piet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sluis de piet
 • Als u in Sluis de piet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sluis de piet wilt opnemen;
 • Omdat u in Sluis de piet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sluis de piet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sluis de piet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sluis de piet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sluis de piet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sluis de piet. Uitzonderingen in Sluis de piet;
 • Als uw werkgever in Sluis de piet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sluis de piet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sluis de piet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sluis de piet niet geschikt voor uw werk in Sluis de piet of
 • u functioneert niet voldoende in Sluis de piet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sluis de piet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sluis de piet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sluis de piet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sluis de piet verblijft, dan mag uw werkgever in Sluis de piet u eveneens wel ontslaan.