Ontslag Sluis 6

Uw werkgever in Sluis 6 mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sluis 6 zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sluis 6

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sluis 6. Uw werkgever in Sluis 6 mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sluis 6 arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sluis 6 niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sluis 6 te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sluis 6 u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sluis 6 of met bevallingsverlof bent in Sluis 6.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sluis 6 kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sluis 6 die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sluis 6
 • Als u in Sluis 6 lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sluis 6 wilt opnemen;
 • Omdat u in Sluis 6 lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sluis 6 lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sluis 6 wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sluis 6 op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sluis 6

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sluis 6. Uitzonderingen in Sluis 6;
 • Als uw werkgever in Sluis 6 bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sluis 6 aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sluis 6 gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sluis 6 niet geschikt voor uw werk in Sluis 6 of
 • u functioneert niet voldoende in Sluis 6.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sluis 6

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sluis 6 niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sluis 6 of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sluis 6 verblijft, dan mag uw werkgever in Sluis 6 u eveneens wel ontslaan.