Ontslag Sluis 13

Uw werkgever in Sluis 13 mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sluis 13 zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sluis 13

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sluis 13. Uw werkgever in Sluis 13 mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sluis 13 arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sluis 13 niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sluis 13 te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sluis 13 u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sluis 13 of met bevallingsverlof bent in Sluis 13.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sluis 13 kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sluis 13 die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sluis 13
 • Als u in Sluis 13 lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sluis 13 wilt opnemen;
 • Omdat u in Sluis 13 lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sluis 13 lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sluis 13 wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sluis 13 op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sluis 13

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sluis 13. Uitzonderingen in Sluis 13;
 • Als uw werkgever in Sluis 13 bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sluis 13 aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sluis 13 gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sluis 13 niet geschikt voor uw werk in Sluis 13 of
 • u functioneert niet voldoende in Sluis 13.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sluis 13

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sluis 13 niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sluis 13 of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sluis 13 verblijft, dan mag uw werkgever in Sluis 13 u eveneens wel ontslaan.