Ontslag Sluipwijk

Uw werkgever in Sluipwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sluipwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sluipwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sluipwijk. Uw werkgever in Sluipwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sluipwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sluipwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sluipwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sluipwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sluipwijk of met bevallingsverlof bent in Sluipwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sluipwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sluipwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sluipwijk
 • Als u in Sluipwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sluipwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Sluipwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sluipwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sluipwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sluipwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sluipwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sluipwijk. Uitzonderingen in Sluipwijk;
 • Als uw werkgever in Sluipwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sluipwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sluipwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sluipwijk niet geschikt voor uw werk in Sluipwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Sluipwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sluipwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sluipwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sluipwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sluipwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Sluipwijk u eveneens wel ontslaan.