Ontslag Sloten /sleat

Uw werkgever in Sloten /sleat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sloten /sleat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sloten /sleat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sloten /sleat. Uw werkgever in Sloten /sleat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sloten /sleat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sloten /sleat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sloten /sleat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sloten /sleat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sloten /sleat of met bevallingsverlof bent in Sloten /sleat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sloten /sleat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sloten /sleat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sloten /sleat
 • Als u in Sloten /sleat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sloten /sleat wilt opnemen;
 • Omdat u in Sloten /sleat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sloten /sleat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sloten /sleat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sloten /sleat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sloten /sleat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sloten /sleat. Uitzonderingen in Sloten /sleat;
 • Als uw werkgever in Sloten /sleat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sloten /sleat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sloten /sleat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sloten /sleat niet geschikt voor uw werk in Sloten /sleat of
 • u functioneert niet voldoende in Sloten /sleat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sloten /sleat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sloten /sleat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sloten /sleat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sloten /sleat verblijft, dan mag uw werkgever in Sloten /sleat u eveneens wel ontslaan.