Ontslag Slootdorp

Uw werkgever in Slootdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slootdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slootdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slootdorp. Uw werkgever in Slootdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slootdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slootdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slootdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slootdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slootdorp of met bevallingsverlof bent in Slootdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slootdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slootdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slootdorp
 • Als u in Slootdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slootdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Slootdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slootdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slootdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slootdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slootdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slootdorp. Uitzonderingen in Slootdorp;
 • Als uw werkgever in Slootdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slootdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slootdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slootdorp niet geschikt voor uw werk in Slootdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Slootdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slootdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slootdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slootdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slootdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Slootdorp u eveneens wel ontslaan.