Ontslag Slochteren

Uw werkgever in Slochteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slochteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slochteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slochteren. Uw werkgever in Slochteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slochteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slochteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slochteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slochteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slochteren of met bevallingsverlof bent in Slochteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slochteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slochteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slochteren
 • Als u in Slochteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slochteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Slochteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slochteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slochteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slochteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slochteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slochteren. Uitzonderingen in Slochteren;
 • Als uw werkgever in Slochteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slochteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slochteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slochteren niet geschikt voor uw werk in Slochteren of
 • u functioneert niet voldoende in Slochteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slochteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slochteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slochteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slochteren verblijft, dan mag uw werkgever in Slochteren u eveneens wel ontslaan.