Ontslag Slingenberg

Uw werkgever in Slingenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slingenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slingenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slingenberg. Uw werkgever in Slingenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slingenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slingenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slingenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slingenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slingenberg of met bevallingsverlof bent in Slingenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slingenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slingenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slingenberg
 • Als u in Slingenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slingenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Slingenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slingenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slingenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slingenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slingenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slingenberg. Uitzonderingen in Slingenberg;
 • Als uw werkgever in Slingenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slingenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slingenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slingenberg niet geschikt voor uw werk in Slingenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Slingenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slingenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slingenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slingenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slingenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Slingenberg u eveneens wel ontslaan.