Ontslag Slikkendam

Uw werkgever in Slikkendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slikkendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slikkendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slikkendam. Uw werkgever in Slikkendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slikkendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slikkendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slikkendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slikkendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slikkendam of met bevallingsverlof bent in Slikkendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slikkendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slikkendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slikkendam
 • Als u in Slikkendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slikkendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Slikkendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slikkendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slikkendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slikkendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slikkendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slikkendam. Uitzonderingen in Slikkendam;
 • Als uw werkgever in Slikkendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slikkendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slikkendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slikkendam niet geschikt voor uw werk in Slikkendam of
 • u functioneert niet voldoende in Slikkendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slikkendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slikkendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slikkendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slikkendam verblijft, dan mag uw werkgever in Slikkendam u eveneens wel ontslaan.