Ontslag Slijkwell

Uw werkgever in Slijkwell mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slijkwell zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slijkwell

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slijkwell. Uw werkgever in Slijkwell mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slijkwell arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slijkwell niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slijkwell te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slijkwell u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slijkwell of met bevallingsverlof bent in Slijkwell.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slijkwell kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slijkwell die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slijkwell
 • Als u in Slijkwell lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slijkwell wilt opnemen;
 • Omdat u in Slijkwell lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slijkwell lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slijkwell wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slijkwell op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slijkwell

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slijkwell. Uitzonderingen in Slijkwell;
 • Als uw werkgever in Slijkwell bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slijkwell aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slijkwell gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slijkwell niet geschikt voor uw werk in Slijkwell of
 • u functioneert niet voldoende in Slijkwell.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slijkwell

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slijkwell niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slijkwell of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slijkwell verblijft, dan mag uw werkgever in Slijkwell u eveneens wel ontslaan.