Ontslag Slijkplaat

Uw werkgever in Slijkplaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slijkplaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slijkplaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slijkplaat. Uw werkgever in Slijkplaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slijkplaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slijkplaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slijkplaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slijkplaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slijkplaat of met bevallingsverlof bent in Slijkplaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slijkplaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slijkplaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slijkplaat
 • Als u in Slijkplaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slijkplaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Slijkplaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slijkplaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slijkplaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slijkplaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slijkplaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slijkplaat. Uitzonderingen in Slijkplaat;
 • Als uw werkgever in Slijkplaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slijkplaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slijkplaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slijkplaat niet geschikt voor uw werk in Slijkplaat of
 • u functioneert niet voldoende in Slijkplaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slijkplaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slijkplaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slijkplaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slijkplaat verblijft, dan mag uw werkgever in Slijkplaat u eveneens wel ontslaan.