Ontslag Slijkenburg /slikenboarch

Uw werkgever in Slijkenburg /slikenboarch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slijkenburg /slikenboarch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slijkenburg /slikenboarch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slijkenburg /slikenboarch. Uw werkgever in Slijkenburg /slikenboarch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slijkenburg /slikenboarch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slijkenburg /slikenboarch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slijkenburg /slikenboarch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slijkenburg /slikenboarch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slijkenburg /slikenboarch of met bevallingsverlof bent in Slijkenburg /slikenboarch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slijkenburg /slikenboarch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slijkenburg /slikenboarch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slijkenburg /slikenboarch
 • Als u in Slijkenburg /slikenboarch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slijkenburg /slikenboarch wilt opnemen;
 • Omdat u in Slijkenburg /slikenboarch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slijkenburg /slikenboarch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slijkenburg /slikenboarch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slijkenburg /slikenboarch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slijkenburg /slikenboarch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slijkenburg /slikenboarch. Uitzonderingen in Slijkenburg /slikenboarch;
 • Als uw werkgever in Slijkenburg /slikenboarch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slijkenburg /slikenboarch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slijkenburg /slikenboarch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slijkenburg /slikenboarch niet geschikt voor uw werk in Slijkenburg /slikenboarch of
 • u functioneert niet voldoende in Slijkenburg /slikenboarch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slijkenburg /slikenboarch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slijkenburg /slikenboarch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slijkenburg /slikenboarch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slijkenburg /slikenboarch verblijft, dan mag uw werkgever in Slijkenburg /slikenboarch u eveneens wel ontslaan.