Ontslag Slijk-ewijk

Uw werkgever in Slijk-ewijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slijk-ewijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slijk-ewijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slijk-ewijk. Uw werkgever in Slijk-ewijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slijk-ewijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slijk-ewijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slijk-ewijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slijk-ewijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slijk-ewijk of met bevallingsverlof bent in Slijk-ewijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slijk-ewijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slijk-ewijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slijk-ewijk
 • Als u in Slijk-ewijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slijk-ewijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Slijk-ewijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slijk-ewijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slijk-ewijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slijk-ewijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slijk-ewijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slijk-ewijk. Uitzonderingen in Slijk-ewijk;
 • Als uw werkgever in Slijk-ewijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slijk-ewijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slijk-ewijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slijk-ewijk niet geschikt voor uw werk in Slijk-ewijk of
 • u functioneert niet voldoende in Slijk-ewijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slijk-ewijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slijk-ewijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slijk-ewijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slijk-ewijk verblijft, dan mag uw werkgever in Slijk-ewijk u eveneens wel ontslaan.