Ontslag Sliffert

Uw werkgever in Sliffert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sliffert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sliffert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sliffert. Uw werkgever in Sliffert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sliffert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sliffert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sliffert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sliffert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sliffert of met bevallingsverlof bent in Sliffert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sliffert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sliffert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sliffert
 • Als u in Sliffert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sliffert wilt opnemen;
 • Omdat u in Sliffert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sliffert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sliffert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sliffert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sliffert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sliffert. Uitzonderingen in Sliffert;
 • Als uw werkgever in Sliffert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sliffert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sliffert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sliffert niet geschikt voor uw werk in Sliffert of
 • u functioneert niet voldoende in Sliffert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sliffert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sliffert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sliffert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sliffert verblijft, dan mag uw werkgever in Sliffert u eveneens wel ontslaan.