Ontslag Sliedrecht

Uw werkgever in Sliedrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sliedrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sliedrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sliedrecht. Uw werkgever in Sliedrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sliedrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sliedrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sliedrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sliedrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sliedrecht of met bevallingsverlof bent in Sliedrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sliedrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sliedrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sliedrecht
 • Als u in Sliedrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sliedrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Sliedrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sliedrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sliedrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sliedrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sliedrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sliedrecht. Uitzonderingen in Sliedrecht;
 • Als uw werkgever in Sliedrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sliedrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sliedrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sliedrecht niet geschikt voor uw werk in Sliedrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Sliedrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sliedrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sliedrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sliedrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sliedrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Sliedrecht u eveneens wel ontslaan.