Ontslag Slichtenhorst

Uw werkgever in Slichtenhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slichtenhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slichtenhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slichtenhorst. Uw werkgever in Slichtenhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slichtenhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slichtenhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slichtenhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slichtenhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slichtenhorst of met bevallingsverlof bent in Slichtenhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slichtenhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slichtenhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slichtenhorst
 • Als u in Slichtenhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slichtenhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Slichtenhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slichtenhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slichtenhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slichtenhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slichtenhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slichtenhorst. Uitzonderingen in Slichtenhorst;
 • Als uw werkgever in Slichtenhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slichtenhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slichtenhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slichtenhorst niet geschikt voor uw werk in Slichtenhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Slichtenhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slichtenhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slichtenhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slichtenhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slichtenhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Slichtenhorst u eveneens wel ontslaan.