Ontslag Slenaken

Uw werkgever in Slenaken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slenaken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slenaken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slenaken. Uw werkgever in Slenaken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slenaken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slenaken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slenaken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slenaken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slenaken of met bevallingsverlof bent in Slenaken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slenaken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slenaken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slenaken
 • Als u in Slenaken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slenaken wilt opnemen;
 • Omdat u in Slenaken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slenaken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slenaken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slenaken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slenaken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slenaken. Uitzonderingen in Slenaken;
 • Als uw werkgever in Slenaken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slenaken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slenaken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slenaken niet geschikt voor uw werk in Slenaken of
 • u functioneert niet voldoende in Slenaken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slenaken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slenaken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slenaken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slenaken verblijft, dan mag uw werkgever in Slenaken u eveneens wel ontslaan.