Ontslag Slek

Uw werkgever in Slek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slek. Uw werkgever in Slek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slek of met bevallingsverlof bent in Slek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slek
 • Als u in Slek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slek wilt opnemen;
 • Omdat u in Slek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slek. Uitzonderingen in Slek;
 • Als uw werkgever in Slek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slek niet geschikt voor uw werk in Slek of
 • u functioneert niet voldoende in Slek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slek verblijft, dan mag uw werkgever in Slek u eveneens wel ontslaan.