Ontslag Slegge

Uw werkgever in Slegge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slegge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slegge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slegge. Uw werkgever in Slegge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slegge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slegge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slegge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slegge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slegge of met bevallingsverlof bent in Slegge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slegge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slegge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slegge
 • Als u in Slegge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slegge wilt opnemen;
 • Omdat u in Slegge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slegge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slegge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slegge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slegge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slegge. Uitzonderingen in Slegge;
 • Als uw werkgever in Slegge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slegge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slegge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slegge niet geschikt voor uw werk in Slegge of
 • u functioneert niet voldoende in Slegge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slegge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slegge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slegge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slegge verblijft, dan mag uw werkgever in Slegge u eveneens wel ontslaan.