Ontslag Sleeuwijk

Uw werkgever in Sleeuwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sleeuwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sleeuwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sleeuwijk. Uw werkgever in Sleeuwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sleeuwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sleeuwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sleeuwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sleeuwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sleeuwijk of met bevallingsverlof bent in Sleeuwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sleeuwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sleeuwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sleeuwijk
 • Als u in Sleeuwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sleeuwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Sleeuwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sleeuwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sleeuwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sleeuwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sleeuwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sleeuwijk. Uitzonderingen in Sleeuwijk;
 • Als uw werkgever in Sleeuwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sleeuwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sleeuwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sleeuwijk niet geschikt voor uw werk in Sleeuwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Sleeuwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sleeuwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sleeuwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sleeuwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sleeuwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Sleeuwijk u eveneens wel ontslaan.