Ontslag Sleeburg

Uw werkgever in Sleeburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sleeburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sleeburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sleeburg. Uw werkgever in Sleeburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sleeburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sleeburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sleeburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sleeburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sleeburg of met bevallingsverlof bent in Sleeburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sleeburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sleeburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sleeburg
 • Als u in Sleeburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sleeburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Sleeburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sleeburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sleeburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sleeburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sleeburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sleeburg. Uitzonderingen in Sleeburg;
 • Als uw werkgever in Sleeburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sleeburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sleeburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sleeburg niet geschikt voor uw werk in Sleeburg of
 • u functioneert niet voldoende in Sleeburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sleeburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sleeburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sleeburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sleeburg verblijft, dan mag uw werkgever in Sleeburg u eveneens wel ontslaan.