Ontslag Slappeterp

Uw werkgever in Slappeterp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slappeterp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slappeterp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slappeterp. Uw werkgever in Slappeterp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slappeterp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slappeterp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slappeterp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slappeterp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slappeterp of met bevallingsverlof bent in Slappeterp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slappeterp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slappeterp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slappeterp
 • Als u in Slappeterp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slappeterp wilt opnemen;
 • Omdat u in Slappeterp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slappeterp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slappeterp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slappeterp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slappeterp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slappeterp. Uitzonderingen in Slappeterp;
 • Als uw werkgever in Slappeterp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slappeterp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slappeterp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slappeterp niet geschikt voor uw werk in Slappeterp of
 • u functioneert niet voldoende in Slappeterp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slappeterp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slappeterp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slappeterp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slappeterp verblijft, dan mag uw werkgever in Slappeterp u eveneens wel ontslaan.