Ontslag Slaperstil

Uw werkgever in Slaperstil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slaperstil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slaperstil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slaperstil. Uw werkgever in Slaperstil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slaperstil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slaperstil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slaperstil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slaperstil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slaperstil of met bevallingsverlof bent in Slaperstil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slaperstil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slaperstil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slaperstil
 • Als u in Slaperstil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slaperstil wilt opnemen;
 • Omdat u in Slaperstil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slaperstil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slaperstil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slaperstil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slaperstil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slaperstil. Uitzonderingen in Slaperstil;
 • Als uw werkgever in Slaperstil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slaperstil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slaperstil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slaperstil niet geschikt voor uw werk in Slaperstil of
 • u functioneert niet voldoende in Slaperstil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slaperstil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slaperstil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slaperstil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slaperstil verblijft, dan mag uw werkgever in Slaperstil u eveneens wel ontslaan.