Ontslag Slagharen

Uw werkgever in Slagharen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slagharen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slagharen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slagharen. Uw werkgever in Slagharen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slagharen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slagharen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slagharen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slagharen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slagharen of met bevallingsverlof bent in Slagharen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slagharen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slagharen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slagharen
 • Als u in Slagharen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slagharen wilt opnemen;
 • Omdat u in Slagharen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slagharen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slagharen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slagharen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slagharen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slagharen. Uitzonderingen in Slagharen;
 • Als uw werkgever in Slagharen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slagharen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slagharen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slagharen niet geschikt voor uw werk in Slagharen of
 • u functioneert niet voldoende in Slagharen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slagharen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slagharen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slagharen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slagharen verblijft, dan mag uw werkgever in Slagharen u eveneens wel ontslaan.