Ontslag Slabroek

Uw werkgever in Slabroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Slabroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Slabroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Slabroek. Uw werkgever in Slabroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Slabroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Slabroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Slabroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Slabroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Slabroek of met bevallingsverlof bent in Slabroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Slabroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Slabroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Slabroek
 • Als u in Slabroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Slabroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Slabroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Slabroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Slabroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Slabroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Slabroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Slabroek. Uitzonderingen in Slabroek;
 • Als uw werkgever in Slabroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Slabroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Slabroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Slabroek niet geschikt voor uw werk in Slabroek of
 • u functioneert niet voldoende in Slabroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Slabroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Slabroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Slabroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Slabroek verblijft, dan mag uw werkgever in Slabroek u eveneens wel ontslaan.