Ontslag Skyldum

Uw werkgever in Skyldum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Skyldum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Skyldum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Skyldum. Uw werkgever in Skyldum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Skyldum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Skyldum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Skyldum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Skyldum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Skyldum of met bevallingsverlof bent in Skyldum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Skyldum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Skyldum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Skyldum
 • Als u in Skyldum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Skyldum wilt opnemen;
 • Omdat u in Skyldum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Skyldum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Skyldum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Skyldum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Skyldum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Skyldum. Uitzonderingen in Skyldum;
 • Als uw werkgever in Skyldum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Skyldum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Skyldum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Skyldum niet geschikt voor uw werk in Skyldum of
 • u functioneert niet voldoende in Skyldum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Skyldum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Skyldum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Skyldum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Skyldum verblijft, dan mag uw werkgever in Skyldum u eveneens wel ontslaan.