Ontslag Skûlenboarch /schuilenburg

Uw werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Skûlenboarch /schuilenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Skûlenboarch /schuilenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Skûlenboarch /schuilenburg. Uw werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Skûlenboarch /schuilenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Skûlenboarch /schuilenburg niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Skûlenboarch /schuilenburg of met bevallingsverlof bent in Skûlenboarch /schuilenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Skûlenboarch /schuilenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Skûlenboarch /schuilenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Skûlenboarch /schuilenburg
 • Als u in Skûlenboarch /schuilenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Skûlenboarch /schuilenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Skûlenboarch /schuilenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Skûlenboarch /schuilenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Skûlenboarch /schuilenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Skûlenboarch /schuilenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Skûlenboarch /schuilenburg. Uitzonderingen in Skûlenboarch /schuilenburg;
 • Als uw werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Skûlenboarch /schuilenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg niet geschikt voor uw werk in Skûlenboarch /schuilenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Skûlenboarch /schuilenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Skûlenboarch /schuilenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Skûlenboarch /schuilenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Skûlenboarch /schuilenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Skûlenboarch /schuilenburg u eveneens wel ontslaan.