Ontslag Skrins /schrins

Uw werkgever in Skrins /schrins mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Skrins /schrins zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Skrins /schrins

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Skrins /schrins. Uw werkgever in Skrins /schrins mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Skrins /schrins arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Skrins /schrins niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Skrins /schrins te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Skrins /schrins u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Skrins /schrins of met bevallingsverlof bent in Skrins /schrins.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Skrins /schrins kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Skrins /schrins die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Skrins /schrins
 • Als u in Skrins /schrins lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Skrins /schrins wilt opnemen;
 • Omdat u in Skrins /schrins lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Skrins /schrins lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Skrins /schrins wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Skrins /schrins op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Skrins /schrins

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Skrins /schrins. Uitzonderingen in Skrins /schrins;
 • Als uw werkgever in Skrins /schrins bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Skrins /schrins aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Skrins /schrins gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Skrins /schrins niet geschikt voor uw werk in Skrins /schrins of
 • u functioneert niet voldoende in Skrins /schrins.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Skrins /schrins

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Skrins /schrins niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Skrins /schrins of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Skrins /schrins verblijft, dan mag uw werkgever in Skrins /schrins u eveneens wel ontslaan.