Ontslag Skingen /schingen

Uw werkgever in Skingen /schingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Skingen /schingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Skingen /schingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Skingen /schingen. Uw werkgever in Skingen /schingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Skingen /schingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Skingen /schingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Skingen /schingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Skingen /schingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Skingen /schingen of met bevallingsverlof bent in Skingen /schingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Skingen /schingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Skingen /schingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Skingen /schingen
 • Als u in Skingen /schingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Skingen /schingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Skingen /schingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Skingen /schingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Skingen /schingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Skingen /schingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Skingen /schingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Skingen /schingen. Uitzonderingen in Skingen /schingen;
 • Als uw werkgever in Skingen /schingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Skingen /schingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Skingen /schingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Skingen /schingen niet geschikt voor uw werk in Skingen /schingen of
 • u functioneert niet voldoende in Skingen /schingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Skingen /schingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Skingen /schingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Skingen /schingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Skingen /schingen verblijft, dan mag uw werkgever in Skingen /schingen u eveneens wel ontslaan.