Ontslag Skillaerd /schillaard

Uw werkgever in Skillaerd /schillaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Skillaerd /schillaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Skillaerd /schillaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Skillaerd /schillaard. Uw werkgever in Skillaerd /schillaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Skillaerd /schillaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Skillaerd /schillaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Skillaerd /schillaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Skillaerd /schillaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Skillaerd /schillaard of met bevallingsverlof bent in Skillaerd /schillaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Skillaerd /schillaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Skillaerd /schillaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Skillaerd /schillaard
 • Als u in Skillaerd /schillaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Skillaerd /schillaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Skillaerd /schillaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Skillaerd /schillaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Skillaerd /schillaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Skillaerd /schillaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Skillaerd /schillaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Skillaerd /schillaard. Uitzonderingen in Skillaerd /schillaard;
 • Als uw werkgever in Skillaerd /schillaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Skillaerd /schillaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Skillaerd /schillaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Skillaerd /schillaard niet geschikt voor uw werk in Skillaerd /schillaard of
 • u functioneert niet voldoende in Skillaerd /schillaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Skillaerd /schillaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Skillaerd /schillaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Skillaerd /schillaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Skillaerd /schillaard verblijft, dan mag uw werkgever in Skillaerd /schillaard u eveneens wel ontslaan.