Ontslag Sjungadijk /sjungadyk

Uw werkgever in Sjungadijk /sjungadyk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sjungadijk /sjungadyk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sjungadijk /sjungadyk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sjungadijk /sjungadyk. Uw werkgever in Sjungadijk /sjungadyk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sjungadijk /sjungadyk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sjungadijk /sjungadyk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sjungadijk /sjungadyk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sjungadijk /sjungadyk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sjungadijk /sjungadyk of met bevallingsverlof bent in Sjungadijk /sjungadyk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sjungadijk /sjungadyk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sjungadijk /sjungadyk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sjungadijk /sjungadyk
 • Als u in Sjungadijk /sjungadyk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sjungadijk /sjungadyk wilt opnemen;
 • Omdat u in Sjungadijk /sjungadyk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sjungadijk /sjungadyk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sjungadijk /sjungadyk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sjungadijk /sjungadyk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sjungadijk /sjungadyk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sjungadijk /sjungadyk. Uitzonderingen in Sjungadijk /sjungadyk;
 • Als uw werkgever in Sjungadijk /sjungadyk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sjungadijk /sjungadyk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sjungadijk /sjungadyk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sjungadijk /sjungadyk niet geschikt voor uw werk in Sjungadijk /sjungadyk of
 • u functioneert niet voldoende in Sjungadijk /sjungadyk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sjungadijk /sjungadyk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sjungadijk /sjungadyk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sjungadijk /sjungadyk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sjungadijk /sjungadyk verblijft, dan mag uw werkgever in Sjungadijk /sjungadyk u eveneens wel ontslaan.