Ontslag Sirjansland

Uw werkgever in Sirjansland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sirjansland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sirjansland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sirjansland. Uw werkgever in Sirjansland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sirjansland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sirjansland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sirjansland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sirjansland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sirjansland of met bevallingsverlof bent in Sirjansland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sirjansland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sirjansland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sirjansland
 • Als u in Sirjansland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sirjansland wilt opnemen;
 • Omdat u in Sirjansland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sirjansland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sirjansland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sirjansland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sirjansland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sirjansland. Uitzonderingen in Sirjansland;
 • Als uw werkgever in Sirjansland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sirjansland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sirjansland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sirjansland niet geschikt voor uw werk in Sirjansland of
 • u functioneert niet voldoende in Sirjansland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sirjansland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sirjansland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sirjansland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sirjansland verblijft, dan mag uw werkgever in Sirjansland u eveneens wel ontslaan.