Ontslag Sion

Uw werkgever in Sion mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sion zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sion

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sion. Uw werkgever in Sion mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sion arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sion niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sion te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sion u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sion of met bevallingsverlof bent in Sion.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sion kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sion die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sion
 • Als u in Sion lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sion wilt opnemen;
 • Omdat u in Sion lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sion lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sion wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sion op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sion

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sion. Uitzonderingen in Sion;
 • Als uw werkgever in Sion bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sion aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sion gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sion niet geschikt voor uw werk in Sion of
 • u functioneert niet voldoende in Sion.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sion

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sion niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sion of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sion verblijft, dan mag uw werkgever in Sion u eveneens wel ontslaan.