Ontslag Sintjohannesga /sint jansgea

Uw werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sintjohannesga /sint jansgea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sintjohannesga /sint jansgea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sintjohannesga /sint jansgea. Uw werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sintjohannesga /sint jansgea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sintjohannesga /sint jansgea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sintjohannesga /sint jansgea of met bevallingsverlof bent in Sintjohannesga /sint jansgea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sintjohannesga /sint jansgea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sintjohannesga /sint jansgea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sintjohannesga /sint jansgea
 • Als u in Sintjohannesga /sint jansgea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sintjohannesga /sint jansgea wilt opnemen;
 • Omdat u in Sintjohannesga /sint jansgea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sintjohannesga /sint jansgea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sintjohannesga /sint jansgea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sintjohannesga /sint jansgea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sintjohannesga /sint jansgea. Uitzonderingen in Sintjohannesga /sint jansgea;
 • Als uw werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sintjohannesga /sint jansgea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea niet geschikt voor uw werk in Sintjohannesga /sint jansgea of
 • u functioneert niet voldoende in Sintjohannesga /sint jansgea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sintjohannesga /sint jansgea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sintjohannesga /sint jansgea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sintjohannesga /sint jansgea verblijft, dan mag uw werkgever in Sintjohannesga /sint jansgea u eveneens wel ontslaan.