Ontslag Sint-philipsland

Uw werkgever in Sint-philipsland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint-philipsland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint-philipsland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint-philipsland. Uw werkgever in Sint-philipsland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint-philipsland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint-philipsland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint-philipsland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint-philipsland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint-philipsland of met bevallingsverlof bent in Sint-philipsland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint-philipsland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint-philipsland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint-philipsland
 • Als u in Sint-philipsland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint-philipsland wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint-philipsland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint-philipsland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint-philipsland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint-philipsland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint-philipsland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint-philipsland. Uitzonderingen in Sint-philipsland;
 • Als uw werkgever in Sint-philipsland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint-philipsland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint-philipsland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint-philipsland niet geschikt voor uw werk in Sint-philipsland of
 • u functioneert niet voldoende in Sint-philipsland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint-philipsland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint-philipsland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint-philipsland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint-philipsland verblijft, dan mag uw werkgever in Sint-philipsland u eveneens wel ontslaan.