Ontslag Sint pancras

Uw werkgever in Sint pancras mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint pancras zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint pancras

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint pancras. Uw werkgever in Sint pancras mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint pancras arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint pancras niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint pancras te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint pancras u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint pancras of met bevallingsverlof bent in Sint pancras.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint pancras kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint pancras die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint pancras
 • Als u in Sint pancras lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint pancras wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint pancras lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint pancras lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint pancras wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint pancras op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint pancras

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint pancras. Uitzonderingen in Sint pancras;
 • Als uw werkgever in Sint pancras bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint pancras aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint pancras gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint pancras niet geschikt voor uw werk in Sint pancras of
 • u functioneert niet voldoende in Sint pancras.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint pancras

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint pancras niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint pancras of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint pancras verblijft, dan mag uw werkgever in Sint pancras u eveneens wel ontslaan.