Ontslag Sint odiliënberg

Uw werkgever in Sint odiliënberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint odiliënberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint odiliënberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint odiliënberg. Uw werkgever in Sint odiliënberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint odiliënberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint odiliënberg niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint odiliënberg te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint odiliënberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint odiliënberg of met bevallingsverlof bent in Sint odiliënberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint odiliënberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint odiliënberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint odiliënberg
 • Als u in Sint odiliënberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint odiliënberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint odiliënberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint odiliënberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint odiliënberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint odiliënberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint odiliënberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint odiliënberg. Uitzonderingen in Sint odiliënberg;
 • Als uw werkgever in Sint odiliënberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint odiliënberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint odiliënberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint odiliënberg niet geschikt voor uw werk in Sint odiliënberg of
 • u functioneert niet voldoende in Sint odiliënberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint odiliënberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint odiliënberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint odiliënberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint odiliënberg verblijft, dan mag uw werkgever in Sint odiliënberg u eveneens wel ontslaan.