Ontslag Sint maartensbrug

Uw werkgever in Sint maartensbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint maartensbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint maartensbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint maartensbrug. Uw werkgever in Sint maartensbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint maartensbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint maartensbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint maartensbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint maartensbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint maartensbrug of met bevallingsverlof bent in Sint maartensbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint maartensbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint maartensbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint maartensbrug
 • Als u in Sint maartensbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint maartensbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint maartensbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint maartensbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint maartensbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint maartensbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint maartensbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint maartensbrug. Uitzonderingen in Sint maartensbrug;
 • Als uw werkgever in Sint maartensbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint maartensbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint maartensbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint maartensbrug niet geschikt voor uw werk in Sint maartensbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Sint maartensbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint maartensbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint maartensbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint maartensbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint maartensbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Sint maartensbrug u eveneens wel ontslaan.