Ontslag Sint maarten

Uw werkgever in Sint maarten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint maarten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint maarten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint maarten. Uw werkgever in Sint maarten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint maarten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint maarten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint maarten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint maarten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint maarten of met bevallingsverlof bent in Sint maarten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint maarten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint maarten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint maarten
 • Als u in Sint maarten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint maarten wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint maarten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint maarten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint maarten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint maarten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint maarten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint maarten. Uitzonderingen in Sint maarten;
 • Als uw werkgever in Sint maarten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint maarten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint maarten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint maarten niet geschikt voor uw werk in Sint maarten of
 • u functioneert niet voldoende in Sint maarten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint maarten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint maarten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint maarten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint maarten verblijft, dan mag uw werkgever in Sint maarten u eveneens wel ontslaan.