Ontslag Sint laurens

Uw werkgever in Sint laurens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint laurens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint laurens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint laurens. Uw werkgever in Sint laurens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint laurens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint laurens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint laurens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint laurens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint laurens of met bevallingsverlof bent in Sint laurens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint laurens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint laurens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint laurens
 • Als u in Sint laurens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint laurens wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint laurens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint laurens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint laurens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint laurens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint laurens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint laurens. Uitzonderingen in Sint laurens;
 • Als uw werkgever in Sint laurens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint laurens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint laurens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint laurens niet geschikt voor uw werk in Sint laurens of
 • u functioneert niet voldoende in Sint laurens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint laurens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint laurens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint laurens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint laurens verblijft, dan mag uw werkgever in Sint laurens u eveneens wel ontslaan.