Ontslag Sint kruis

Uw werkgever in Sint kruis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint kruis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint kruis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint kruis. Uw werkgever in Sint kruis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint kruis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint kruis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint kruis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint kruis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint kruis of met bevallingsverlof bent in Sint kruis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint kruis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint kruis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint kruis
 • Als u in Sint kruis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint kruis wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint kruis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint kruis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint kruis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint kruis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint kruis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint kruis. Uitzonderingen in Sint kruis;
 • Als uw werkgever in Sint kruis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint kruis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint kruis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint kruis niet geschikt voor uw werk in Sint kruis of
 • u functioneert niet voldoende in Sint kruis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint kruis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint kruis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint kruis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint kruis verblijft, dan mag uw werkgever in Sint kruis u eveneens wel ontslaan.