Ontslag Sint joost

Uw werkgever in Sint joost mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint joost zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint joost

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint joost. Uw werkgever in Sint joost mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint joost arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint joost niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint joost te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint joost u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint joost of met bevallingsverlof bent in Sint joost.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint joost kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint joost die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint joost
 • Als u in Sint joost lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint joost wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint joost lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint joost lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint joost wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint joost op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint joost

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint joost. Uitzonderingen in Sint joost;
 • Als uw werkgever in Sint joost bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint joost aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint joost gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint joost niet geschikt voor uw werk in Sint joost of
 • u functioneert niet voldoende in Sint joost.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint joost

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint joost niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint joost of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint joost verblijft, dan mag uw werkgever in Sint joost u eveneens wel ontslaan.