Ontslag Sint jansteen

Uw werkgever in Sint jansteen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint jansteen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint jansteen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint jansteen. Uw werkgever in Sint jansteen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint jansteen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint jansteen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint jansteen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint jansteen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint jansteen of met bevallingsverlof bent in Sint jansteen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint jansteen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint jansteen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint jansteen
 • Als u in Sint jansteen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint jansteen wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint jansteen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint jansteen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint jansteen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint jansteen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint jansteen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint jansteen. Uitzonderingen in Sint jansteen;
 • Als uw werkgever in Sint jansteen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint jansteen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint jansteen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint jansteen niet geschikt voor uw werk in Sint jansteen of
 • u functioneert niet voldoende in Sint jansteen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint jansteen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint jansteen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint jansteen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint jansteen verblijft, dan mag uw werkgever in Sint jansteen u eveneens wel ontslaan.