Ontslag Sint jansklooster

Uw werkgever in Sint jansklooster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint jansklooster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint jansklooster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint jansklooster. Uw werkgever in Sint jansklooster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint jansklooster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint jansklooster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint jansklooster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint jansklooster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint jansklooster of met bevallingsverlof bent in Sint jansklooster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint jansklooster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint jansklooster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint jansklooster
 • Als u in Sint jansklooster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint jansklooster wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint jansklooster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint jansklooster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint jansklooster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint jansklooster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint jansklooster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint jansklooster. Uitzonderingen in Sint jansklooster;
 • Als uw werkgever in Sint jansklooster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint jansklooster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint jansklooster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint jansklooster niet geschikt voor uw werk in Sint jansklooster of
 • u functioneert niet voldoende in Sint jansklooster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint jansklooster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint jansklooster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint jansklooster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint jansklooster verblijft, dan mag uw werkgever in Sint jansklooster u eveneens wel ontslaan.