Ontslag Sint janskerke

Uw werkgever in Sint janskerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint janskerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint janskerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint janskerke. Uw werkgever in Sint janskerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint janskerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint janskerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint janskerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint janskerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint janskerke of met bevallingsverlof bent in Sint janskerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint janskerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint janskerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint janskerke
 • Als u in Sint janskerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint janskerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint janskerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint janskerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint janskerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint janskerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint janskerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint janskerke. Uitzonderingen in Sint janskerke;
 • Als uw werkgever in Sint janskerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint janskerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint janskerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint janskerke niet geschikt voor uw werk in Sint janskerke of
 • u functioneert niet voldoende in Sint janskerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint janskerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint janskerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint janskerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint janskerke verblijft, dan mag uw werkgever in Sint janskerke u eveneens wel ontslaan.