Ontslag Sint isidorushoeve

Uw werkgever in Sint isidorushoeve mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint isidorushoeve zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint isidorushoeve

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint isidorushoeve. Uw werkgever in Sint isidorushoeve mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint isidorushoeve arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint isidorushoeve niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint isidorushoeve te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint isidorushoeve u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint isidorushoeve of met bevallingsverlof bent in Sint isidorushoeve.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint isidorushoeve kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint isidorushoeve die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint isidorushoeve
 • Als u in Sint isidorushoeve lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint isidorushoeve wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint isidorushoeve lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint isidorushoeve lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint isidorushoeve wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint isidorushoeve op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint isidorushoeve

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint isidorushoeve. Uitzonderingen in Sint isidorushoeve;
 • Als uw werkgever in Sint isidorushoeve bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint isidorushoeve aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint isidorushoeve gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint isidorushoeve niet geschikt voor uw werk in Sint isidorushoeve of
 • u functioneert niet voldoende in Sint isidorushoeve.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint isidorushoeve

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint isidorushoeve niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint isidorushoeve of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint isidorushoeve verblijft, dan mag uw werkgever in Sint isidorushoeve u eveneens wel ontslaan.