Ontslag Sint hubert

Uw werkgever in Sint hubert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sint hubert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sint hubert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sint hubert. Uw werkgever in Sint hubert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sint hubert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sint hubert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sint hubert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sint hubert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sint hubert of met bevallingsverlof bent in Sint hubert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sint hubert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sint hubert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sint hubert
 • Als u in Sint hubert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sint hubert wilt opnemen;
 • Omdat u in Sint hubert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sint hubert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sint hubert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sint hubert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sint hubert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sint hubert. Uitzonderingen in Sint hubert;
 • Als uw werkgever in Sint hubert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sint hubert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sint hubert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sint hubert niet geschikt voor uw werk in Sint hubert of
 • u functioneert niet voldoende in Sint hubert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sint hubert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sint hubert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sint hubert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sint hubert verblijft, dan mag uw werkgever in Sint hubert u eveneens wel ontslaan.